Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2016
(Chương trình Ehou)

Công tác hỗ trợ sinh viên

  Đề nghị Nhà trường cần thay đổi việc xét miễn môn cho Sinh viên

  Hiện tai tôi đang học văn bằng 2 ngành CNTT, được miễn một số môn nhưng tôi thấy vẫn chưa hợp lý:

  - Danh mục miễn môn nhà trường đưa ra cứng là 14 môn trong đó có môn tôi chưa học nhưng cũng có môn tôi đã học rồi nhưng không có trong danh sách hiển nhiên tôi không được miễn.

  - Ví dụ: Tôi đã học văn bằng trước giải tích 1 (5 TC), giải tích 2 (5 Tín chỉ so với hiện tại đang học chỉ có 3 tín chỉ). Vậy là tôi không được miễn môn giải tích 2 vì trong danh mục miễn Nhà trường không đưa vào. Như thế này vừa mất thời gian, lãng phí cho SV chúng tôi.

  - Chắc hẳn cũng rất nhiều đối tượng sinh viên giống như tôi cũng không được miễn

  Đề nghị Nhà trường xem xét thực hiện sớm tạo điều kiện cho nhưng đối tượng như tôi.

  Trân trọng cảm ơn

   

  Sinh viên Vũ Trọng Nghĩa - CDB14 - 27-04-2016

  Chào anh Nghĩa,

  Có nhiều sinh viên khi đăng ký học trực tuyến chương trình EHOU đã có 1 văn bằng tốt nghiệp Đại học, học tại nhiều trường Đại học khác nhau theo nhiều chương trình đào tạo khác nhau. Vậy khi xét miễn môn, chúng tôi thực hiện theo qui định của nhà trường căn cứ vào môn học và số tín chỉ đã học. Chúng tôi tiếp nhận ý kiến của anh, sẽ xem xét và phản hồi qua CVHT.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016