Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2016
(Chương trình Ehou)

Công tác phong trào hoạt động sinh viên

  Marketing hoạt động của Nhà trường
  Tăng cường marketing hoạt động của nhà trường, giới thiệu sinh viên điển hình, thành công để truyền thông đến xã hội về việc online tại trường ra có những thành công và hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của công việc trong xã hội

  Sinh viên Nguyễn Văn Quý - F15 - 05-05-2016

  Chúng tôi cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn! Chúc bạn học tập và công tác tốt!

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 05-05-2016

  Kết nối với sinh viên
  Mặc dù là hình thức học online song Nhà trường cũng cần phải có sự kết nối hơn nữa để mỗi SV ngoài việc được học tập kiến thức còn phải có tình cảm với Nhà trường.

  Sinh viên Nguyễn Quang Huy - BHCT14 - 05-05-2016

  Cám ơn ý kiến đóng góp của anh về CVHT, chúng tôi sẽ xem xét để điều chỉnh cho phù hợp nhất với nhu cầu của đa số sinh viên, đặc biệt việc tăng cường gặp mặt với CVHT và nhà trường

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 05-05-2016

  Hoạt động sinh viên
  Kết hợp đào tạo với phát triển thêm các phong trào có ích giúp gắn kết hơn nữa giữa giảng viên với sinh viên

  Sinh viên Trần Hữu Quyết - A22 - 28-04-2016

  Khi có các hoạt động sinh viên theo kế hoạch của nhà trường, CVHT gửi mail thông báo cho các bạn đăng ký tham gia. Chúng tôi sẽ đề xuất thêm các hoạt động nhiều hơn nữa căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên. Cảm ơn bạn và mong bạn sẽ đóng góp và tham gia các hoạt động.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 28-04-2016

  Họp lớp, gặp mặt sinh viên
  sắp xếp thêm nhiều buổi họp lớp cho sinh viên gặp gỡ giáo viên

  Sinh viên Lê Văn Mẩn - 0815.CCT54A - 28-04-2016

  Hiện nay mỗi kỳ CVHT tổ chức họp lớp và gặp gỡ với các bạn 1 buổi. Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 28-04-2016

  Hoạt động sinh viên
  Cần kiện toàn và đưa vào hoạt động hiệu quả bộ máy cán sự lớp. Nên tổ chức sinh hoạt lớp vào dịp thi tập trung thường xuyên hơn. Hiện nay việc này có làm nhưng chưa tốt

  Sinh viên Nguyễn Quang Huy - BHCT14 - 28-04-2016

  Cám ơn ý kiến đóng góp của bạn về công tác cán sự lớp và sinh hoạt lớp. Tuy nhiên vào mỗi kỳ họp lớp, anh có thể đưa ra đề xuất của mình để cùng với những sinh viên khác trong lớp thống nhất với CVHT các nội dung trong buổi sinh hoạt lớp

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 28-04-2016