Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2016
(Chương trình Ehou)

Hệ thống thư viện cấp trường

  Thư viện online
  Hiện tại hệ phần lớn sinh viên học elearning nên thời gian tiếp cận với thư viện sách truyền thống là không thể, vì vậy trong thời gian tới nhằm thuân tiện cho việc tra cứu học tập thuận tiện, em mong muốn lập được 1 thư viện online.

  Sinh viên Nguyễn Anh Thế - BHCT 54B - 28-04-2016

  Chào bạn, chúng tôi sẽ đề xuất với lãnh đạo nhà trường để cung cấp cho người học thư viện online phục vụ cho sinh viên tra cứu thêm các tài liệu tham khảo.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 28-04-2016

  Thư viện
  Nhà trường cần có thư viện điện tử cho sinh viên. Vì không phải ai cũng đến thư viện của Nhà trường được. Trên cơ sở những tài liệu liên quan sinh viên cần tra cứu thêm trong lời giới thiệu của giáo viên ở mỗi bài giảng thì thư viện nhà trường cần đáp ứng đầy đủ

  Sinh viên Nguyễn Quang Huy - BHCT14 - 28-04-2016

  Nhà trường đang hoàn thiện hệ thống thư viện điện tử và sẽ sớm cung cấp cho sinh viên bạn nhé

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 28-04-2016

  Hệ thống thư viện cấp trường
  Nhà trường cần có thư viện điện tử cho sinh viên. Vì không phải ai cũng đến thư viện của Nhà trường được. Trên cơ sở những tài liệu liên quan sinh viên cần tra cứu thêm trong lời giới thiệu của giáo viên ở mỗi bài giảng thì thư viện nhà trường cần đáp ứng đầy đủ

  Sinh viên Nguyễn Quang Huy - BHCT14 - 27-04-2016

  Nhà trường đang hoàn thiện hệ thống thư viện điện tử và sẽ sớm cung cấp cho sinh viên bạn nhé.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016

  Hệ thống thư viện online

  Thưa thầy cô giáo, do là sinh viên học elearning nên các tài liệu để học tập khá hạn chế, nếu có 1 hệ thống thư viện online của trường để học viên tham khảo sẽ rất tốt.

  Sinh viên Nguyễn Anh Thế - BHCT 54B - 26-04-2016

  Chào em, nhà trường đang có kế hoạch và sẽ sớm cung cấp thư viện online cho sinh viên tham khảo tài liệu học tập.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016