Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2016
(Chương trình Ehou)

Điều hài lòng nhất

  Giảng viên
  Kiến thức thầy cô cung cấp thực tiễn công việc, khi thắc mắc nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô.

  Sinh viên Văn Tiểu Hoa - DHCM22 - 27-04-2016

  Tổ chức đào tạo và học liệu
  Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên nắm rõ được kế hoạch đào tạo và chương trình học tập. Được tiếp cận giáo trình đầy đủ.

  Sinh viên Nguyễn Thị Phấn - CHN14 - 27-04-2016

  Cố vấn học tập
  Được CVHT hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhanh, trợ giúp nhiều cho việc học từ xa.

  Sinh viên Tạ Thị Minh Trang - F14 - 27-04-2016

  Học liệu
  - Học liệu dễ hiểu, dễ sử dụng. - Các bài tập trắc nghiệm sát thực bài học.

  Sinh viên Nguyễn Thị Hiếu - A14c - 27-04-2016

  Giảng viên và cố vấn học tập
  Trong quá trình học tập tại trường, thầy cô giảng viên và CVHT nhiệt tình giảng dạy hướng dẫn.

  Sinh viên Nguyễn Thị Hiếu - A14c - 27-04-2016

  Giảng viên
  Thầy cô giáo tận tình giải đáp vướng mắc cho sinh viên.

  Sinh viên Linh Thị Nhu - EHN 54 - 27-04-2016

  Giảng viên và các cán bộ
  cán bộ trung tâm, giảng viên, CVHT giúp đỡ sinh viên nhiệt tình.

  Sinh viên Trần Thị Trang - AHN35 - 27-04-2016

  Chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo
  - thời gian học tập linh hoạt, phù hợp với tôi người vừa đi học - vừa đi làm. - Cách học Cách thi chuyên nghiệp, dễ hiểu.

  Sinh viên Cao Trung Nghĩa - BHN35 - 27-04-2016

  Giảng viên và cố vấn học tập
  Giảng viên chuyên môn sâu, CVHT nhiệt tình.

  Sinh viên Nguyễn Văn Tùng - 1115.BDNA54B - 27-04-2016

  Chương trình đào tạo, công nghệ và học liệu
  Cho phép người học chủ động về thời gian và địa điểm; Học liệu điện tử phong phú đa dạng, Các nội dung học tập trình bày rõ ràng phù hợp với đối tượng học tập.

  Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Hân - ADNA24 - 27-04-2016