Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2016
(Chương trình Ehou)

Điều hài lòng nhất

  Tổ chức đào tạo và cố vấn học tập
  Chủ động về thời gian, được Cố vấn học tập hướng dẫn nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao.

  Sinh viên Thái Đức Hoàng Triều - CHCM13 - 27-04-2016

  Tổ chức đào tạo, học liệu và giảng viên
  Thời gian học hợp lý các bài giảng dễ hiểu, giảng viên có nhiều năm kinh kiệm.

  Sinh viên Khưu Song Phát - EHCM 33 - 27-04-2016

  Công nghệ
  Hệ thống học trực tuyến tốt.

  Sinh viên Lê Quang Liêm - EHCM 13 - 27-04-2016

  Tổ chức đào tạo
  Không phải đến lớp.

  Sinh viên Đỗ Thị Kiều Chinh - ACHCM12 - 27-04-2016

  Học liệu
  Được tiếp cận bài giảng, bài luyện tập không hạn chế số lần nhờ đó có thể nắm bắt chắc chắn bài học.

  Sinh viên Võ Minh Trí - EHCM13 - 27-04-2016

  Công nghệ
  trang LMS truy cập dễ dàng, các bài tập luyện tập trắc nghiệm, luyện tập tổng hợp giúp củng cố kiến thức đã học.

  Sinh viên Phạm Khắc Huy - EHCM13E - 27-04-2016

  Cố vấn học tập
  Cố vấn học tập sâu sát với sinh viên.

  Sinh viên Phạm Khắc Huy - EHCM13E - 27-04-2016

  Tổ chức đào tạo và công nghệ
  Chủ động trong địa điểm và thời gian học, hệ thống dễ sử dụng.

  Sinh viên Lê Trọng Hữu Nghĩa - BHCM34C - 27-04-2016

  Cố vấn học tập
  sinh viên được thông báo đầy đủ, kịp thời các hoạt động của trường, được cvht hướng dẫn tận tình,chu đáo.

  Sinh viên Hồ Khắc Yên - BHCM53B - 27-04-2016

  Giảng viên
  đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên sâu và nhiệt tình giúp đỡ.

  Sinh viên Hồ Khắc Yên - BHCM53B - 27-04-2016