Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2016
(Chương trình Ehou)

Điều hài lòng nhất

  Chương trình đào tạo
  Không mất khoảng thời gian cố định như học truyền thông, thi kết thúc học phần vào ngày nghỉ là rất thuận lợi cho các đối tượng đang công tác. Tạo lập cách học tự giác cao, học được mọi lúc, mọi nơi.

  Sinh viên Dung Công Lượng - BQN14 - 27-04-2016

  Cố vấn học tập
  Cố vấn học tập nhiệt tình, trách nhiệm với học viên.

  Sinh viên Ngô Văn Đường - EQN12 - 27-04-2016

  Công nghệ và học liệu, giảng viên và các cán bộ
  Cán bộ giáo viên nhiệt tình, hướng dẫn tỉ mỉ; Các trang thông tin điện tử rõ ràng, dễ hiểu, đăng nhập nhanh chóng.

  Sinh viên Nguyễn Thị Nguyệt Ngà - BQN33D - 27-04-2016

  Tổ chức đào tạo và học liệu
  - Cung cấp đầy đủ học trình và thông báo hướng dẫn. - Có thể làm bài tập liên tục để nhớ kiến thức và ôn lại các bài cũ.

  Sinh viên Phạm Minh Hiền - FML15 - 27-04-2016

  Công nghệ và học liệu
  - Trang thiết bị, công nghệ thông tin hiện đại. - Bài giảng đầu tư xây dựng công phu.

  Sinh viên Lê Minh Trí - BHCM55 - 27-04-2016

  Giảng viên
  Tôi là một giáo viên đang đăng ký học chương trình E-learning tại trường ngành Ngôn ngữ anh. Chưa từng đến trực tiếp trường và tiếp xúc trực tiếp với các giảng viên nhưng tôi thấy trường có đội ngũ giảng viên nhiệt tình.

  Sinh viên Tô Thị Thu Thảo - 0616.FML25A - 27-04-2016

  Chương trình đào tạo
  Chủ động được thời gian học tập.

  Sinh viên Lưu The - FHCM55 - 27-04-2016

  Chương trình đào tạo
  Không cần đến trường.

  Sinh viên Vũ Phương Liên - EHCM 15 - 27-04-2016

  Công nghệ và giảng viên
  - Công nghệ đáo ứng nhu cầu học tập rất tốt. - Giảng viên có kiến thức chuyên sâu, hỗ trợ sinh viên khi kịp thời.

  Sinh viên Nguyễn Thái Bình - BHCM55 - 27-04-2016

  Chương trình đào tạo và học liệu
  Học theo khả năng của mình và học vào thời gian nào mà mình muốn, rất thuận lợi đối với những người đã đi học và đi làm và những người bận rộn không có thời gian để đến lớp học. Học liệu đa dạng cũng giúp cho người học thích thú với việc học.

  Sinh viên Lê Thị Bích Lệ - FPY 45 - 27-04-2016