Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2016
(Chương trình Ehou)

Điều mong muốn

  Điều mong muốn của sinh viên Lê Trọng Hữu Nghĩa lớp BHCM34C - QTKD - HCM

  Cố vấn học tập nên thường xuyên check email và trả lời sinh viên một cách kịp thời

  Sinh viên Lê Trọng Hữu Nghĩa - BHCM34C - QTKD - HCM - 26-04-2016

  Cám ơn ý kiến của bạn!

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 26-04-2016

  Điều mong muốn của sinh viên Nguyễn Viết Long lớp FDN34 - ĐÀ NẴNG -

  Cần có điểm thi sớm hơn để sinh viên an tâm học tập những môn học khác.

  Sinh viên Nguyễn Viết Long - FDN34 - ĐÀ NẴNG - - 26-04-2016

  Trung tâm E-learning công bố kết quả thi và bảng điểm học phần/môn học 15-18 ngày theo qui định hiện hành của Nhà trường. Khi chưa nhận được thông báo về điểm theo thời hạn trên bạn có thể liên lạc với CVHT để phản ánh.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 26-04-2016

  Điều mong muốn của sinh viên Trần Hoàng Nam lớp EHCM13 - LKT - HCM

  1- Cần thắt chặt kỷ luật phòng thi và có biện pháp chế tài các trường hợp gian lận thi cử

  2-Theo dõi, kiểm tra để đảm bảo video tất cả các lớp VClass được upload đầy đủ và đúng hạn

  Sinh viên Trần Hoàng Nam - EHCM13 - LKT - HCM - 26-04-2016

  1- Đối với kỳ thi kết thúc học phần, Nhà trường đã ban hành qui chế thi kèm theo các hình thức xử lý kỷ luật và được thông báo công khai. Các trường hợp gian lận thi cử sẽ bị xử lý theo qui định. Cám ơn ý kiến của bạn!

  2- Các lớp VClass được upload lên hệ thống để giúp cho những sinh viên có lý do đặc biệt không tham dự được có thể xem lại trên hệ thống. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích sinh viên vắng mặt khi lớp học VClass diễn ra. Cám ơn ý kiến của bạn, chúng tôi sẽ theo dõi và kiểm tra các video được upload đúng hạn.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 26-04-2016