Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2016
(Chương trình Ehou)

Công tác tổ chức đào tạo

  Kế hoạch thi, thời gian thi
  Kế hoạch thi học kỳ đưa ra sát với thời gian thi nên gây khó khăn cho việc sắp xếp công việc khi đi thi

  Sinh viên Nguyễn Đức Thành - CDN23D - 27-04-2016

  Khi sinh viên đăng ký kế hoạch học tập của kỳ vào đầu kỳ học mới, trên đó đã có dự kiến thời gian tổ chức thi. Lịch thi hết môn được bố trí vào các ngày Chủ Nhật. Vậy bạn cần lưu ý việc này để sắp xếp công việc khi đi thi nhé.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016

  Giờ online VClass
  Điều chỉnh giờ online trực tuyến của lớp Vclass cho phù hợp hơn với thời gian của đa số học viên. Đa số các bạn sinh viên học trực tuyến thì giờ hành chính đều phải làm việc và tan ca lúc 17h hàng ngày, trong khi lớp học Vclass hết sức quang trọng lại được tổ chức đúng giờ này nên hầu hết các sinh viên đang là công chức, công nhân viên đều không thể tham gia lớp Vclass.

  Sinh viên Nguyễn Quang Tựu - BHCM53 - 27-04-2016

  Chúng tôi bố trí thời gian lớp học VClass hiện tại nhằm thuận tiện cho đa số sinh viên. Vì buổi học Vclass không diễn ra thường xuyên hàng ngày, hơn nữa sinh viên có thể linh hoạt về địa điểm và sử dụng thiết bị, rất mong các bạn sắp xếp thời gian để tham dự lớp học. Chúc bạn học tập tốt!

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016

  Luyện tập trắc nghiệm
  LTTN trước khi thi mong muốn có câu trả lời và hướng dẫn chính xác liền khi vừa làm lần 1

  Sinh viên Phạm Bạch Triều - CHCM14 - 27-04-2016

  Chào bạn, LTTN trên hệ thống đã có hướng dẫn cụ thể trước khi làm bài (thời gian làm bài, số lần, cách tính điểm). Sau khi nộp bài, hệ thống đã cho biết kết quả làm bài. Phần lớn các đáp án đúng đều có giải thích lý do và tài liệu tham khảo.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016

  Lịch học
  Lịch học từng môn nên thông báo chính xác thời gian giới hạn làm bài trắc nghiệm và bài giữa kỳ, vì nhà trường chỉ thông báo giới hạn thời gian chung của học kỳ đến sinh viên nên vì chủ quan sinh viên bị trễ ngày làm bài.

  Sinh viên Lưu Thị Bích Phượng - AHCM14B - 27-04-2016

  Hiện tại, các thời hạn làm các bài KTTN, LTTN của từng học phần/môn học đều được thông báo đầy đủ trên kế hoạch lớp môn ngay từ ngày bắt đầu lớp môn học. Anh/Chị theo dõi trên lớp học để chủ động sắp xếp kế hoạch theo lịch đã đề ra. Chúc Anh/Chị học tập tốt.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016

  Tài liệu học tập và câu hỏi trắc nghiệm
  Tài liệu dưới dạng văn bản còn gặp lỗi. Một số các câu hỏi trắc nghiệm còn sai sót.

  Sinh viên Thái Đức Hoàng Triều - CHCM13 - 27-04-2016

  Chúng tôi tiếp thu ý kiến của bạn và sẽ khắc phục để đáp ứng tốt hơn yêu cầu về tài liệu học tập.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016

  Học chuyên đề cho sinh viên ngành Luật
  Cần thêm các buổi chuyên đề, dựng các phiên tòa giả định cho sinh viên ngành luật

  Sinh viên Khưu Song Phát - EHCM 33 - 27-04-2016

  Chúng tôi tiếp thu ý kiến của bạn và cố gắng bổ sung thêm các tài liệu học tập để phục vụ sinh viên tốt hơn nữa.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016

  Học phí
  Đề nghị các học kỳ sau không tăng học phí nữa

  Sinh viên Lê Quang Liêm - EHCM 13 - 27-04-2016

  Viện Đại học Mở Hà Nội là trường đại học công lập, mức thu học phí áp dụng theo mức học phí do Nhà nước qui định và điều chỉnh. Nhà trường luôn cố gắng giữ mức thu học phí có thuận lợi nhất cho người học.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016

  Học liệu môn Luật
  Môn luật cần có nhiều tình huống thảo luận, thực hành trên diễn đàn hơn nữa

  Sinh viên Lê Quang Liêm - EHCM 13 - 27-04-2016

  Chúng tôi tiếp thu ý kiến của bạn và cố gắng bổ sung thêm các tài liệu học tập để phục vụ sinh viên tốt hơn nữa.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016

  Cập nhật bài giảng
  giảng viên cập nhật thông tin bài học đầy đủ, chính xác Ví dụ: môn kế toán tài chính, có nhiều tài khoản không còn sử dụng, nhưng trong bài giảng vẫn còn, môn quản trị kinh doanh: có nhiều câu hỏi và đáp án không liên quan, trong quá trình học sinh viên đã phản ánh, nhưng khi ra đề thi câu hỏi và đáp án vẫn không liên quan, có nhiều môn sinh viên thắc mắc đáp án nhưng đến khi thi vẫn chưa nhận Được câu trả lời

  Sinh viên Đỗ Thị Kiều Chinh - ACHCM12 - 27-04-2016

  Cảm ơn bạn. Chúng tôi tiếp thu ý kiến của bạn và sẽ có những biện pháp khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo cũng như đáp ứng nhu cầu của người học.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016

  Học và thi
  Học và thi khoảng 4 môn trong thời gian 1,5 tháng, em đánh giá là quá sức để tiếp thu và vận dụng toàn bộ kiến thức.

  Sinh viên Phùng Thanh Hòa - DHCM13 - 27-04-2016

  Theo qui định của Trung tâm E-learning, sinh viên cần đăng ký kế hoạch học tập toàn khoá vào đầu khoá học và đăng ký kế hoạch học tập hàng kỳ trước mỗi kỳ học; sinh viên có quyền đăng ký kế hoạch học tập phù hợp với khả năng của mình. Mỗi đợt học Trung tâm tổ chức trong 9 tuần. Vậy, bạn có thể liên hệ với CVHT để đăng ký kế hoạch học tập toàn khoá cho phù hợp với khả năng học tập của mình. Chúc bạn học tập tốt!

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016