Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2016
(Chương trình Ehou)

Điều hài lòng nhất

  Chương trình đào tạo
  Có thời gian vừa học vừa làm, tranh thủ được thời gian rảnh để học tập hoàn thành khối lượng ở trường.

  Sinh viên Giáp Văn Biên - EHCM54B - 27-04-2016

  Chương trình đào tạo
  Môi trường học tập thân thiện, thời gian học tập hợp lý với đối tượng vừa học vừa làm

  Sinh viên Trường Hoàng Tuấn - BHCM33 - 27-04-2016

  Tổ chức đào tạo
  Sinh viên chủ động được thời gian học tập, kế hoạch học tập rõ ràng.

  Sinh viên Huỳnh Hoài Nam - EHCM34B - 27-04-2016

  Tổ chức đào tạo và học liệu
  Thông tin về kế hoạch học tập và lịch thi được cung cấp kịp thời , rõ ràng. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm giúp cũng cố nhanh kiến thức. Hệ thống bài giản trực tuyến dễ tiếp thu.

  Sinh viên Nguyễn Minh Tiến - EHCM14C - 27-04-2016

  Tổ chức đào tạo, giảng viên và học liệu
  Thời gian thi hết môn đúng yêu cầu, có nhiều thuận lợi cho sinh viên ở xa - Công tác giảng dạy, cũng như tài liệu học tập tốt.

  Sinh viên Đặng Thị Hồng Ngân - BHCM54 - 27-04-2016

  Học liệu và cố vấn học tập
  Tài liệu học tập đa dạng, giao diện thân thiện; Công tác hỗ trợ học tập rất tốt, kịp thời; Tinh thần giúp đỡ cho sinh viên về các vấn đề thắc mắc liên quan đến quá trình học tập rất tốt, nhiệt tình.

  Sinh viên Phan Thị Phương Mai - AHCM 14 - 27-04-2016

  Cố vấn học tập
  Thái độ phục vụ, hướng dẫn của CVHT và một số nhân viên khác của nhà trường

  Sinh viên Nguyễn Bình - BDN 34 - 27-04-2016

  Chương trình đào tạo và cố vấn học tập
  - CVHT nhiệt tình, tận tâm. - Linh động về thời gian, chủ động nắm bắt kiến thức. - Thuận tiện cho người đi làm có cơ hội, điều kiện học tập (không phải đến trường).

  Sinh viên Hồ Thị Thu Hà - 54FHCM - 27-04-2016

  Công nghệ và cố vấn học tập
  - Hệ thống đáp ứng rất tốt nhu cầu học online, kể cả với smart phone. - Nơi tập trung rộng rải. - Thái độ Thầy, Cô, các Nhân viên ân cần, chu đáo.

  Sinh viên Lê Quang Hiền - EHCM53D - 27-04-2016

  Tổ chức đào tạo
  Thời gian học và lịch thi có thể theo điều kiện của từng người.

  Sinh viên Trình Thanh Bình - CHCM53 - 27-04-2016